HUNTER Hawk Eye sistem za reglažu putničkih i lakih komercijalnih vozila
GIIR D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I TRGOVINU NA VELIKO I MALO
Gabrovački put II deo 32A, 18000 Niš, Srbija
tel/fax: 018/534-271;  018/534-272;  018/227-612;  018/238-832; 018/599-100; 018/599-110
e-mail: office@giir.net
trenutno se nalazite: glavna strana > ponuda > sistemi za reglažu vozila > hunter hawk eye
GIIR D.O.O. official website / Firefox browser 1024x768 optimized
nazad na PONUDU
HUNTER HAWK EYE
 
SISTEMI ZA REGLAŽU VOZILA HUNTER HAWK EYE
<< Nazad na vrh stranice                                                            GLAVNA STRANA   |   PONUDA   |    KONTAKT   |   DOWNLOAD   |   O NAMA   |   SITEMAP
Copyright © 2009. All Rights Reserved GIIR D.O.O.
HUNTER HawkEye™ sistem sa patentiranom tehnologijom slike visoke definicije pruža visoku preciznost, brzinu rada, zahteva minimalni radni prostor i smanjuje mogućnost greške izazvane ljudskim faktorom. Četiri HawkEye CMOS kamere sa senzorima visoke definicije omogućuju da se skrati rastojanje od centra okretnih ploča do prednjeg zida radionice. Ovim se smanjuje potrebna dužina radionice za instalaciju sistema tako da se može odgovoriti i najzahtevnijim uslovima koji mogu da se jave u radionicama kod nas. Sa novim  kamerama je povećano vidno polje tako da korisnici koji koriste dizalicu merenja i rad na autu mogu da vrše na visini između 0,8m do 2.1m. Ovaj sistem se može instalirati na kanalu ili na dizalici.
WinAlign ® SOFTWARE
WinAlign® program za poravnanje sadrži najveću bazu podataka sa posebnim fabričkim informacijama o vozilima u auto industriji, kao i mnoge patentirane mogućnosti za podešavanje, koje povećavaju produktivnost, ubrzavaju i pojednostavljuju proces reglaže. WinAlign program je instaliran u 60 zemalja i funkcioniše na 36 jezika, prednjači u auto industriji po inovacijama i performansama.
SENZORI SA SLIKOM VISKOKE DEFINICIJE
Četiri stacionarne kamere (po jedna za svaki točak) mere položaj i orijentaciju reflektora za poravnanje.
HawkEye™ senzori koriste višedimenziono modeliranje kako bi obezbedili brza, precizna merenja i poravnanja. Operater može koristiti ravni ili mod  LIVE, koji koristi reflektujuća ogledala kao referentnu ravan. Ovaj mod se koristi kod dizalica jer se uvijaju prilikom podizanja, ili tradicionalni patentirani mod poravnanja, koji koristi platforme dizalice kao referentnu ravan. Pružaju brzu obradu podataka dobijenih sa reflektujućih provršina ogledala, samim tim se povećava jednostavnost i brzina rada. Koriste više-dimenziono modeliranje za brza precizna merenja. Četiri kamere sa slikom visoke definicije kontinualno prate položaj ogledala na točkovima vozila, tako da se svaka promena trenutno prenosi na monitor. Smanjuju servisni prostor koji je potreban za izvođenje poravnanja.
REFLEKTUJUĆA OGLEDALA ZA PORAVNANJE VISOKE PRECIZNOSTI
- Pojačani za upotrebu sa Hawk Eye senzorima, obezbeđuju
  veće horizontalno i vertikalno vidno polje.
- Mali, laki i jednostavni za upotrebu.
- Sadrže aluminijumsku oplatu otpornu na koroziju i lom,
  kućište otporno na udarce i zaštitne odbojnike.
- Gotovo bez potrebe za održavanjem! Bez elektronike koja se
  može oštetiti prilikom pada, bez kalibracije i bez kablova.
- Standardni samo-centrirajući adapteri za točkove odgovaraju
  felnama od 10” do 24,5”. Opcioni dodaci za adaptere se
  upotrebljavaju za posebne točkove i točkove na koje se teško
  montiraju klasični adapteri.
BRZA KOMPENZACIJA KOTRLJANJEM ELIMINIŠE POJEDINAČNU KOMPENZACIJU SVAKOG TOČKA
Procedura kompenzacije odvija se u tri koraka bez podizanja vozila i prikazana je na slikama ispod:
Gurajte vozilo unazad dok indikatori na ekranu ne postanu zeleni.
Gurajte vozilo unapred i zaustavite se na centru obrtne ploče
Sva merenja nagiba i traga točkova su izvršena posle kompenzacije i prikazana su na monitoru.
BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ SA INDIKATORIMA
Opcioni daljinski indikator omogućava tehničaru da jednostavno obavi kompenzaciju kotrljanjem kada konzola nije u vidnom polju i obezbeđuje potpunu kontrolu prilikom podešavanja ispod ili iza vozila.
ExpressAlign ® PROCEDURA
Nakon izvršenog merenja na vozilu WinAlign softver uključuje ExpressAlign proceduru koja analizira dobijene mere. Na osnovu analize softver daje postupak korak po korak za podešavanja na datom vozilu. Ovom procedurom se skraćuje vreme potrebno za reglažu.
WinToe ® PROCEDURA
Eliminiše potrebu za ponovnim podešavanjem traga točkova na jednoj strani zbog kretanja na drugoj strani. Funkcioniše na svim postojećim putničkim automobilima i komercijalnim vozilima, što praktično obezbeđuje prav upravljač pri prvom pokušaju.
Shim-Select ® KARAKTERISTIKA
Koristi se kod podešavanja zadnjeg trapa kod vozila kojih se vrše podešavanja podmetanjem podloški pored ovoga mogu se izvršiti podešavanja na vozilima na kojima fabrički nije predviđeno podešavanje na zadnjem trapu. Eliminiše nagađanje pri postavljanju podloški; nema potrebe za posmatranjem zbunjujućih grafika. Brzo proračunava i prikazuje sve potrebne informacije za pravilno poravnanje. Podloške koje treba ubaciti se izračunavaju trenutno i pokazuju kakav će biti rezultat reglaže posle postavljanja podloški što može da uštedi dragoceno vreme. Shim-Select karakteristika sada sadrži mogućnost izbora devet modela podloški. Za preko dvadeset pet procenata vozila neophodne su podloške pozadi za podešavanje nagiba i traga točkova.
CAMM ® KARAKTERISTIKA
(Control Arm Movement Monitor)
Koristi se kod vozila gde se podešavanja vrše na dva ekstcentra na istoj viljušci. Smanjuje vreme podešavanja na pola na ovakvim vozilima zato što za svaki ekscentar imamo poseban grafik na monitoru. CAMM karakteristika upućuje tehničara u kom smeru i koliko da pomeri prednji ekscentar ili ležište, a zatim koliko da pomeri zadnji deo. Ova pomeranja prate se na monitoru.
ABC ® KARAKTERISTIKA
(Automatic Bushing Calculator)
Displej za podešavanje biksni prikazuje potrebne biksne i položaj kako bi se napravile željene izmene na uzdužnom nagibu rukavca točka i zaturu točka na dvostrukoj prečki i drugim kamionima.
FatserCaster ® KARAKTERISTIKA
Smanjuje broj koraka koji su neophodni za obavljanje merenja opsega uzdužnog zatura rukavca točka (caster sweep) i prikupljanje merenja uzdužnog zatura rukavca točka, S.A.I. i I.A. Faster Caster karakteristika koristi samo jedan brzi okret upravljačem na levo i jedan brzi okret na desno kako bi se izmerili uglovi za levu i desnu sekvencu okretanja.
Wheel-Off ® KARAKTERISTIKA
Omogućava podešavanja kada je točak skinut, čime se ubrzava proces poravnanja. To je od pomoći kod 30% vozila na današnjim putevima. Za Wheel-Off podešavanje je potreban opcioni adapter komplet 20-1978-1.
BAZA PODATAKA SA ALATIMA I KOMPLETIMA
Prikazuje ručne alate, specijalne alate i komplete za naknadne popravke koji su potrebni za rad. Pomaže tehničaru da izvrši pravilnu selekciju alata za posebno vozilo i ugao podešavanja.
SBDA ® KARAKTERISTIKA
(Suspension Body Dimension Audit)
Omogućava brzo skeniranje radi utvrđivanja da li se vozilo može poravnati; označava potrebu za procedurama popravke limarije. Upoređuje i prikazuje merenja visine šasije. Zahteva komplet za merenje visine šasije u vožnji 20-2050-1.
MERENJE UGLOVA SIMETRIJE
Pomoću WinAlign softvera merimo položaj točkova, tako da se dobija informacija koliko i kako su točkovi međusobno pomereni. Obezbeđuje brzu proveru kako bi se utvrdilo da li na izmerene vrednosti poravnanja van specifikacija utiču uglovi simetrije. Označava stanja koja mogu proizilaziti iz sudara ili popravke šasije. Rezultati se mogu štampati.
WIDESCREEN WIN ALIGN SOFTVER
WinAlign® softver podržava HDTV (16:9) koristeći novu kontrolnu liniju na levoj strani ekrana. Ekrani su uvećani kako bi se iskoristila dodatna širina ekrana. Zahteva WA200 Plus Aligner.
LIVE MERENJE VISINE ŠASIJE
Za kontinualno merenje visine šasije treba postaviti mete na blatobranu iznad sredine svakog točka. Ove mete obezbeđuju da se kontinualno meri visina šasije tokom rada, što je od velike vaznosti kod podešavanja nagiba i zatura. Ova opcija je neophodna za nova vozila iz BMW, VAG grupe, itd...
BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA MERENJE VISINE ŠASIJE
Pored osnovne funkcije daljinskog upravljača za konzolu ovaj opcioni dodatak može da meri visinu šasije i izmerene vrednosti bežično prenosi na konzolu.
PREGLED VOZILA PRE POČETKA RADA
Ilustracije i digitalne fotografije daju brze upute za inspekciju vozila u skladu sa fabrički preporučenim procedurama za rad.
VIDEO OPCIJA
Pored fotografija i ilustracija WinAlign softver sadrži i video snimke gde su procedure za popravku i inspekciju vozila date u vidu filmova. Baza sadrži preko 300 filmova.
ŠTAMPANJE INSPEKCIJE
Štampani izveštaj može da se koristi za objašnjenje problema ili koraka koji treba da se preduzmu u cilju popravke vozila.
REZULTAT IZVRŠENE REGLAŽE
Sva obavljenja merenja mogu se odštampati i pokazati klijentu. Svaki štampani izveštaj se pamti u memoriji računara i može se pogledati u bilo kom trenutku.
HUNTER HAWK EYE VIDEO PREZENTACIJA
GIIR INFO - BUDITE INFORMISANI !
Budite uvek u toku sa novitetima i akcijskim ponudama - prijavite se na GIIR Info !

Za prijavu na GIIR Info kliknite OVDE.
Bookmark and Share